• امروز یکشنبه, 06 فروردين 1396 - Sun 03 26 2017
  • شما اینجا هستید: صفحه اصلی اطلاعیه ها پایان کلاس ارتقاء داوری کاراته استان با شرکت 66 داور استان در شاهرود

    شاهرود اسپررت

    پایان کلاس ارتقاء داوری کاراته استان با شرکت 66 داور استان در شاهرود

    به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود، کلاس ارتقاء داوری کاراته استان سمنان در روزهای پنج شنبه و جمعه 25 و 26 آذرماه سال جاری با حضور 66 داور استان در دو بخش آقایان و بانوان به مدرسی داوران جهانی، اعزامی از فدراسیون کاراته، استاد داود روشنایی و استاد فاطمه خالونژاد با حضور نرگس افضلی رئیس هیأت کاراته استان، اعضای هیأت کاراته استان و شهرستان شاهرود برگزار گردید. شهرستان شاهرود با 36 شرکت کننده بیشترین تعداد شرکت کننده را به خود اختصاص داده بود. در مراسم پایانی ارتقاء داوری از زحمات آقایان داریوش رضایی و سیدصادق سیدرضایی، و خانم ها سپیده خوبانی و منصوره عرب اسدی با اهدای لوح سپاس جهت برگزاری مناسب این دوره تقدیر بعمل آمد.

    به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود، کلاس ارتقاء داوری کاراته استان سمنان در روزهای پنج شنبه و جمعه 25 و 26 آذرماه سال جاری با حضور 66 داور استان در دو بخش آقایان و بانوان به مدرسی داوران جهانی، اعزامی از فدراسیون کاراته، استاد داود روشنایی و استاد فاطمه خالونژاد با حضور نرگس افضلی رئیس هیأت کاراته استان، اعضای هیأت کاراته استان و شهرستان شاهرود برگزار گردید. شهرستان شاهرود با 36 شرکت کننده بیشترین تعداد شرکت کننده را به خود اختصاص داده بود. در مراسم پایانی ارتقاء داوری از زحمات آقایان داریوش رضایی و سیدصادق سیدرضایی، و خانم ها سپیده خوبانی و منصوره عرب اسدی با اهدای لوح سپاس جهت برگزاری مناسب این دوره تقدیر بعمل آمد.