• امروز چهارشنبه, 02 اسفند 1396 - Wed 02 21 2018
 • شما اینجا هستید: صفحه اصلی اطلاعیه ها اولين جلسه شوراي ورزش همگاني شهرستان شاهرود برگزار شد.

  شاهرود اسپررت

  اولين جلسه شوراي ورزش همگاني شهرستان شاهرود برگزار شد.

  اولين جلسه شوراي ورزش همگاني شهرستان شاهرود با حضور معاون استاندار،فرماندار و رئيس شوراي ورزش همگاني شهرستان شاهرود در روز دوشنبه ٩٥/١٢/٢٤ در سالن جلسات فرمانداري برگزار شد.اين جلسه با حضور حداكثري اعضا تشكيل و با دستور كار بشرح ذيل انجام شد:
  ١- تفسير و توضيح اساسنامه شوراي ورزش همگاني شهرستان توسط دبير شورا (محمدي/رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود)
  ٢- قرائت مصوبات شوراي ورزش همگاني استان سمنان و بومي سازي آن در سطح شهرستان
  ٣- ارائه برنامه هاي جشنواره هاي نوروزي و بومي و محلي در سطح شهرستان
  ٤- تقديم ابلاغ اعضا شوراي ورزش همگاني شهرستان

  در پايان جلسه شوراي ورزش همگاني شهرستان شاهرود مهندس هاشمي (معاون استاندار، فرماندار و رئيس شوراي ورزش همگاني شهرستان شاهرود) از تلاشهاي فتاحي (مديركل ورزش و جوانان استان سمنان) بمنظور پيگيري و رسيدگي به امورات شهرستان شاهرود بويژه در بخش خانه هاي ورزش روستايي در حضور اعضا تقدير و تشكر نمود.