• امروز چهارشنبه, 02 اسفند 1396 - Wed 02 21 2018
  • شما اینجا هستید: صفحه اصلی اطلاعیه ها اولين جشنواره بازيهاي بومي،محلي و سنتي و پياده روي خانوادگي روستايي شهرستان شاهرود در روستاي خانخودي بخش بيارجمند برگزار شد.

    شاهرود اسپررت

    اولين جشنواره بازيهاي بومي،محلي و سنتي و پياده روي خانوادگي روستايي شهرستان شاهرود در روستاي خانخودي بخش بيارجمند برگزار شد.

    اولين جشنواره بازيهاي بومي،محلي و سنتي شهرستان شاهرود در راستاي مصوبات شوراي ورزش همگاني شهرستان در روز جمعه مورخ ٩٦/٠١/٠٤ در روستاي گردشگري خانخودي بخش بيارجمند با حضور پرشور مردم روستا با انجام پياده روي خانوادگي، بازيهاي بومي و محلي و چوب بازي انجام شد كه درپايان به قيد قرعه به تعدادي از شركت كنندگان جوايز اهدا گرديد.