• امروز چهارشنبه, 02 اسفند 1396 - Wed 02 21 2018
  • شما اینجا هستید: صفحه اصلی اطلاعیه ها اولین جشنواره ورزشی و بازيهاي بومي،محلي و سنتي بخش بیارجمند برگزار شد

    شاهرود اسپررت

    اولین جشنواره ورزشی و بازيهاي بومي،محلي و سنتي بخش بیارجمند برگزار شد

    به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود، اولین جشنواره ورزشی و بازيهاي بومي،محلي و سنتي بخش بیارجمند در راستاي مصوبات شوراي ورزش همگاني شهرستان در روز چهارشنبه مورخ ٩٦/٠١/۱۱ در روستاي طرود با حضور پرشور مردم با انجام پياده روي خانوادگي، بازيهاي بومي و محلي و مسابقات تفریحی انجام شد كه در پايان به قيد قرعه به تعدادي از شركت كنندگان جوايز ورزشی اهدا گرديد.