• امروز یکشنبه, 06 فروردين 1396 - Sun 03 26 2017
 • شما اینجا هستید: صفحه اصلی کمیته های ورزشی کمیته ورزشی کارکنان دولت

  کمیته ورزشی کارکنان دولت

  کمیته ورزشی کارمندان دولت شهرستان شاهرود

  کمیته ورزشي كارمندان دولت *
  - كارمندان شركت كننده در مسابقات مي بايست به صورت استخدام رسمي يا پيماني در خدمت وزارتخانه يا سازمان مربوطه باشند.
  - كاركنان قراردادي تمام وقت سازمان ها و وزارتخانه ها با دارا بودن حداقل 5 سال خدمت و داشتن دفترچه بيمه تامين اجتماعي حق شركت در مسابقات را خواهند داشت.
  - كاركنان روزمزد ، شركتي و پروژه اي و مشمولين قانون كار ( كارگري ) حق شركت در مسابقات را ندارند.
  - دستگاههاي تابع مقررات خاص همانند وزارت جهاد كشاورزي ، سازمان انرژي اتمي و شركت راه آهن كه در مقررات استخدامي آنها به جاي استخدام رسمي يا پيماني ، استخدام قراردادي مدت دار پيش بيني گرديده است به شرط داشتن 2 سال سابقه و دفترچه بيمه تامين اجتماعي يا خدمات درماني ، حق شركت در مسابقات را دارند.
  - داشتن كارت بيمه حوادث ورزشي براي كليه بازيكنان و سرپرست و مربي الزاميست.
  - هر يك از كارمندان فقط مي توانند در يك رشته تيمي در مسابقات شركت نمايند.
  - سرپرست و مربي به عنوان بازيكن حق شركت در مسابقه را ندارند.
  - اسامي و كليه مدارك بازي كنان و سرپرستان و مربيان مي بايستي به امضاء مسئولين ذيربط دستگاه اجرائي مدير كل امور اداري يا رئيس كارگزيني رسيده باشد.
  - ارائه آلبوم تيمي تكميل شده با ذكر عنوان و الصاق عكس ورزشكاران ، مربي و سرپرست به تفكيك هر رشته روز قبل از مسابقه الزامي است.

   

  مسئول کمیته

  رئیس کمیته:

  نایب رئیس بانوان:

  تماس با کمیته

  شماره تماس کمیته

  تلفن:

  تلفن همراه :

  آدرس ایمیل :

  web site:

  قوانین و آئین نامه ها

  محل درج لینک دانلود  قوانین

  سایت انجمن

  www.......com