• امروز یکشنبه, 06 فروردين 1396 - Sun 03 26 2017
 • شما اینجا هستید: صفحه اصلی کمیته های ورزشی کمیته ورزشی بومی محلی

  کمیته ورزشی "بومي و محلي"

  ورزش های بومی و محلی شهرستان شاهرود

  كميته ورزشي "بومي و محلي"Icon


  ورزش هاي بومي و محلي حضور هويت فرهنگي هر كشوری درحوزه ورزش آن کشورمي تواند باشد . ورزشهای بومی محلی بخشي از ميراث فرهنگي ما را در پهنه ورزش مي تواند نشان دهد و اين ورزشها علاوه بر جنبه هاي نشاط و شادابي جهت پيوستگي عميق با زندگي و معيشت مردم در دوره هاي گذشته از مهم ترين اجزاي فرهنگ مردم هر ناحیه به شمار مي‌آمده است .
  ورزش هاي بومي و محلي يك پروژه بزرگ فرهنگي است اگر ما كار مسابقات المپيك را كارشناسي و مورد بررسي قرار بدهيم تمام اين بازي ها برخاسته از فرهنگ اقوام و ملل مختلف جهان است و نشات گرفته از ورزش هاي بومي محلي است . از طريق اين بازي هاست كه ما متوجه مي شويم كه تفاوت هاي فرهنگي در يك جامعه و در يك منطقه را چگونه بررسي كنيم مهم ترين ويژگي اين ورزش ها سادگي پرداختن به بازي هاست و هر نوع سليقه و توانايي استعداد در هر فصل مي توان به اين ورزش‌ها روي آورد و نسبت به اجراي مسابقاتش در بخش‌هاي مختلف اقدام نمود . حيات هر ملتي بر پايه طرز تفكر و آداب و رسوم حاكم بر آن ملت است . درتمامی کشورها ورزش را اساس نيرو ، اعتماد ، شادابي و نشاط میدانند. و اين ورزش ها واقعا از عمق فرهنگي و ژرفاي فرهنگ جامعه متولي مي شود و ورزش قهرماني در واقع تولد شده از اين ورزش هاي بومي محلي است .

  مسئول کمیته

  رئیس کمیته:

  نایب رئیس بانوان:

  تماس با کمیته

  شماره تماس کمیته

  تلفن:

  تلفن همراه :

  آدرس ایمیل :

  web site:

  قوانین و آئین نامه ها

  محل درج لینک دانلود  قوانین

  سایت انجمن

  www........com